Alergologie a klinická imunologie – Ordinace a služby – Poliklinika Dolní Břežany

Zdravidolnobrezansko.cz - Poliklinika Dolní Břežany

Alergologie a klinická imunologie Oddělení alergologie poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s alergickými chorobami. Centrum klinické imunologie se věnuje léčbě nemocných s poruchami imunity. Mezi nemoci, které jsou vyvolané poruchou imunitních mechanismů, patří především alergie, imunodeficience primární i sekundární a také autoimunitní onemocnění orgánová a systémová.

Poliklinika Dolní Břežany poskytuje preventivní léčebnou i dispenzární péči pro všechny typy alergických onemocnění a pro astmatiky, spolupracujeme s klinikou FN Motol, využíváme služeb špičkových laboratoří. Péče je zajištěna lékaři na nejvyšší možné úrovni v odbornosti alergologie a klinické imunologie.

Uznávaný alergolog dosud pracující ve fakultní nemocnici Praha - Motol s atestací na odbornosti: pediatrie I, pediatrie II, alergologie a imunologie. Má praxi v oblasti alergologie a imunologie celkem 15 let bez přerušení. Je členem české a americké alergologické společnosti, autorem mnoha odborných publikací. Přednáší na zahraničních kongresech, provádí výukovou činnost mediků, léčí podle nejnovějších poznatků a metod v alergologii a imunologii. Specializace pro děti i dospělé.

Všichni lékaři mají uzavřené smlouvy s OZP (207) a Metal - Aliance (217), někteří i s dalšími včetně VZP (111). O konkrétně uzavřených smlouvách u jednotlivých odborností se informujte na centrální recepci.

Ordinační hodiny: středa, 10:00 - 12:00 hodin

© 2010 TOP PARTNERS s.r.o.Vytvořilo Anawe.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *